Podatek rolny

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018) – 52,49 zł za 1 dt.

2018 rok
Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)
131,23 zł
Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)
262,45 zł

podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.) – art. 4, art. 6,
  2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 958).
okres obowiązywania:
od  1.01.2018 do  31.12.2018