Obsługa kadrowo-płacowa

Zakres obsługi kadrowo-płacowej:

PŁACE/ZUS :

 • Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  oraz zleceniobiorców,
 • Ustalanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4 ;
 • Sporządzanie w ustawowym terminie deklaracji rozliczeniowych, aktualizacyjnych i zgłoszeniowych oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, obliczanie wysokości składek ZUS i sporządzanie stosownych przelewów;
 • Rozliczanie zwolnień lekarskich;
 • Sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego zestawienia o przesłanych składkach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym ;
 • Sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców;
 • Sporządzanie deklaracji i informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8A, PIT-8B;PIT-40
 • Sporządzanie imiennych raportów dla pracowników;
 • Informowanie płatnika o wysokości zobowiązania z tytułu składek ZUS oraz podatku dochodowego od wypłat wynagrodzeń;
 • Obsługa i reprezentowanie klienta w oddziałach ZUS;
 • Obsługa kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

KADRY :

 • Sporządzanie dokumentacji kadrowej,
 • Kompletowanie i aktualizacja teczek personalnych,
 • Ewidencja urlopów wypoczynkowych oraz innych dni wolnych od pracy,
 • Pomoc oraz doradztwo w zakresie prawa pracy.

 

Ze względu na istniejący system organizacyjny biura rachunkowego ( stały nadzór doradcy podatkowego i głównego księgowego , sprawdzone oprogramowanie i sprzęt i.t.p ) zaleca się wykonywanie prac księgowych w siedzibie Biura Rachunkowego ANPOL, natomiast wszelkie konsultacje i porady mogą odbywać się  w siedzibie klienta .

Zakres świadczonych przez nas usług , warunki ich wykonywania  są zawsze optymalizowane tak, aby spełnić żądania i wymagania klientów. Naszym klientom zapewniamy możliwość skupienia się na tym, co dla nich najważniejsze – czyli rozwoju własnej firmy – My zapewniamy spokój i bezpieczeństwo w zakresie nie tylko finansowo-księgowym, ale i podatkowym.

Biuro Rachunkowe „ANPOL” będąc ubezpieczone od ryzyka związanego z wykonywaniem przez nas czynności , odpowiada za ewentualne szkody wynikłe u klienta z powodu popełnionego przez nas błędu ( Polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC doradcy podatkowego zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń I Reasekuracji S.A. WARTA- suma ubezpieczenia 500.000,- + 200.000,- za każde zdarzenie)

Posiadając własne środki transportu , pomimo lokalizacji Biura Rachunkowego ANPOL w dzielnicy Warszawa- Wawer , obsługujemy wiele firm w z Centrum Warszawy i okolic.