Rozliczenia projektów unijnych

Zakres obsługi rozliczenia projektu unijnego:

Kompletne rozliczenie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj.:

  • Sporządzanie wniosków o płatność zaliczkową
  • Sporządzanie wniosków o płatność pośrednią
  • Przygotowywanie opisu dokumentów księgowych niezbędnych do rozliczenia projektu
  • Przygotowywanie pomocniczego zestawienia finansowego
  • Przygotowywanie oświadczeń, wyjaśnień i uzupełnień do wniosków
  • Utrzymywanie kontaktów z instytucją rozliczającą
  • Prowadzenie wszelkiej niezbędnej korespondencji i uzyskiwanie wymaganych zaświadczeń
  • Pomoc w przygotowywaniu zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego
  • Kserowanie dokumentów, oprawa i dostarczanie wniosku do instytucji rozliczającej
  • Monitorowanie rozliczeń prowadzonych projektów

 

Istotnym elementem rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej jest przygotowanie tzw. wniosku o płatność w Generatorze Wniosków.

Przy dużych projektach proces ten potrafi być dość pracochłonny i rozciągnięty w czasie, stąd szczególnie ważne jest jego precyzyjne przygotowanie i znajomość szczegółowych wymagań instytucji rozliczającej projekt, tak aby uniknąć odwlekających płatność poprawek. Z naszego doświadczenia wynika, że wymagania te są sformalizowane, istotne staje się więc odpowiednie planowanie na każdym etapie realizacji projektu, jeszcze przed jego rozliczeniem.

Jeżeli cenicie sobie Państwo swój czas i wolicie poświęcić go raczej na rozwój biznesu niż kwestie rachunkowo-rozliczeniowe.Prawidłowe rozliczenie projektu stanowi klucz do sukcesu całego przedsięwzięcia. W związku z powyższym oferujemy Państwu profesjonalną obsługę na poziomie raportowania i rozliczenia dotacji z funduszy europejskich.

Dzięki doświadczeniu naszych pracowników oraz biegłej znajomości procedur sporządzimy dla Państwa m.in. wnioski o płatność wraz z częścią sprawozdawczą, pomożemy w procesie realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku oraz przygotujemy inne niezbędne dokumenty dla prawidłowego rozliczenia dotacji.

Podpisanie umowy o dofinansowanie stanowi 5 % sukcesu,
95 % sukcesu stanowi skuteczne rozliczenie dotacji.