Grzywna za przestępstwo skarbowe

Grzywna za przestępstwo skarbowe jest wymierzana w stawkach dziennych. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia za pracę ani przekraczać jej czterystukrotności.

Wymiar grzywny za przestępstwa skarbowe w 2018 r.

minimalna stawka dzienna (1/30 × 2.100 zł) 70 zł
maksymalna stawka dzienna (70 zł × 400) 28.000 zł
minimalna grzywna (10 stawek × 70 zł) 700 zł
maksymalna grzywna (720 stawek × 28.000 zł) 20.160.000 zł

Podstawa prawna: art. 23 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226).

okres obowiązywania:
od  1.01.2018 do  31.12.2018