Graniczne kwoty obrotu określone dla celów VAT

Lp.  Wyszczególnienie 2018 r.
1. Kwota sprzedaży uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT 200.000 zł
2. Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika 5.176.000 zł
(1.200.000 euro)
3. Kwota prowizji uzyskana przez podatnika VAT uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika 194.000 zł
(45.000 euro)
4. Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT 50.000 zł
5. Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju 160.000 zł

Podstawa prawna: Powyższe kwoty wynikają z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), która określa limity obrotu w przepisach: art. 113 ust. 1, art. 2, art. 10 i art. 24.

okres obowiązywania:
od  1.01.2018 do  31.12.2018