Biuro Rachunkowe ANPOL Warszawa Wawer, Patriotów 110, 04-844 Warszawa      
DOTACJE UNIJNE   PROMOCJE   OFERTA  l  CENNIK  l  KONTAKT   l  LINKI  

Ceny naszych usług zależą od wielu czynników m.in:
  • rodzaju ewidencji;
  • formy prawnej firmy;
  • ilości dokumentów księgowych;
  • ilości zatrudnionych pracowników;
  • specyfiki działalności firmy;
  • ilości wspólników.
Odpłatność za usługi wykonywane przez nasze biuro uzgadniana jest indywidualnie, w zależności od specyfiki i rozmiaru prowadzonej księgowości.
Za nasze usługi wystawiamy faktury VAT, które są kosztem uzyskania przychodu naszych Klientów.


Odbiór dokumenótw u Klienta na terenie całej Warszawy - GRATIS!

CENNIK PODSTAWOWY

Lp.

Rodzaj usługi


Cena jedn. netto/

1
Ewidencja Ryczałtu

od 50 zł  
2
Księga Przychodów i Rozchodów

od 150 zł  
3


Księga Rachunkowa


od 500 zł  

Biuro Rachunkowe ANPOL Warszawa Wawer, Patriotów 110, 04-844 Warszawa
CENNIK USŁUG DODATKOWYCH


Lp.

Rodzaj usługi


Cena jedn. netto/
ryczałt

1 Obsługa płac, ZUS (opłata miesięczna - cena za jednego pracownika lub zleceniobiorcę):  
 


W podstawowy zakres wchodzą:
- przygotowanie listy płac (obliczenie składek ZUS, podatków,   obciążeń, dodatków, premii, nadgodzin)
- przygotowanie deklaracji ZUS DRA wraz z załącznikami
- przygotowanie deklaracji PIT-4, PIT-8A

Opłaty dodatkowe za każdorazowe sporządzenie:
[dla klientów z zawartą umową w cenie ryczałtu]
- rozliczenie zwolnień lekarskich i urlopów
- przygotowanie informacji rocznych PIT-11/ 8
- przygotowanie rozliczenia rocznego PIT-40
- przygotowanie informacji rocznych IFT
- przygotowanie informacji rocznych PIT-8C
- przygotowanie rozliczenia PIT-36, PIT-37


od 25 zł/szt 25 zł/szt 
50 zł/szt 
50 zł/szt 
od 100 zł/szt 
od 50 zł/szt 
od 100 zł/szt 
2 Obsługa kadrowa (opłata miesięczna - cena za jednego pracownika lub zleceniobiorcę):  
 


W podstawowy zakres wchodzą:
- prowadzenie akt osobowych
- prowadzenie karta urlopowych
- prowadzenie kart zasiłkowych


 

Opłaty dodatkowe za każdorazowe sporządzenie:
[dla klientów z zawartą umową w cenie ryczałtu]
- przygotowanie umów o pracę
- przygotowanie umów cywilno - prawnych (zlecenia, o dzieło,...)
- przygotowanie świadectw pracy
- przygotowanie zgłoszeń, zmian, korekt i wyrejestrowań do ZUS   właścicieli, pracowników, zleceniobiorców i innych  umów   cywilno - prawnych (ZFA, ZPA, ZUA, ZZA, ZCZ, DRA, ...)
- przygotowanie dokumentów w momencie przyjmowania i   zwalniania pracownika


od 25 zł/szt 


25 zł/szt 
25 zł/szt 
25 zł/szt 
50 zł/szt 


50 zł/komplet 
3 Opracowania Zakładowych Planów Kont, Instrukcji obiegu dokumentów, Regulaminów funkcjonowania Zarządów, Rad Nadzorczych
 
 
- opracowanie Zakładowego Planu Kont
- opracowanie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
- opracowanie regulaminu kontroli wewnętrznej w firmie
- opracowanie instrukcji archiwizacji i ochrony danych
- opracowanie instrukcji gospodarki kasowej
- opracowanie instrukcji inwentaryzacyjnej
- opracowanie instrukcji gospodarki magazynowej


od 1.000 zł 
od 1.000 zł 
od 500 zł 
od 500 zł 
od 500 zł 
od 500 zł 
od 500 zł 
4 Konsultacje i doradztwo informatyczne, księgowe, organizacyjne, doradztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe oraz usługi dotyczące finansowej i formalnej strony prowadzonej działalności  
 
- za każdą rozpoczętą godzinę konsultacji w zależności od   problemu


150 zł/godz 
5 Przygotowanie dokumentacji wniosków kredytowych i innych analiz:  
 
- sporządzenie wniosków kredytowych dla pełnych ksiąg   rachunkowych
- sporządzenie wniosków kredytowych dla ksiąg przychodów i   rozchodów

W przypadku bardziej skomplikowanych wniosków kredytowych, wniosków o dotacje lub inne analizy płynności finansowej honorarium ustalane jest za roboczogodziny poświęcone na realizacje zlecenia


od 800 zł/szt 

od 600 zł/szt 


150 zł/godz 
6 Opracowanie regulaminów Pracy, Wynagradzania, Funduszy Świadczeń Socjalnych  
 
- opracowanie Regulaminu Pracy
- opracowanie Regulaminu Wynagradzania
- opracowanie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych
- opracowanie zakresów czynności wg stanowisk
  pracy - honorarium za każdą rozpoczętą godzinę pracy


300 zł/szt 
300 zł/szt 
300 zł/szt 
100 zł/godz 

7 Korekty błędnych rozliczeń, wyprowadzenie księgowości  
 
Honorarium za przygotowanie stosownej dokumentacji i wniosków:
- korekty błędnych rozliczeń (obcych) -  związanych z ZUS -
  cena za 1 szt deklaracji
- korekty błędnych rozliczeń (obcych) -  związanych z VAT, PIT,   CIT (cena za 1 szt deklaracji)
- korekty błędnych rozliczeń (obcych) - związanych z księgami i   rejestrami
- korekty błędnych zapisów księgowych - cena za każdy zapis w   zależności od skomplikowania
30 zł/szt 

50 zł/szt 

od 60 zł/szt 

od 5 zł/szt 
8 Usługi sekretarskie , ksero, sporządzanie pism, umów, pozostałe czynności  
 
- usługi ksero A4 - cena za 1 szt
- sporządzanie zwykłych druków, pism - cena za każdą   rozpoczętą godzinę pracy
- sporządzanie umów związanych z obrotem gospodarczym   (najmu, sprzedaży, ...) - cena za 1 godz.
- sporządzanie pism i wniosków o interpretację przepisów
  prawa - cena za 1 godz.
- sporządzanie not korygujących z wysyłką pocztową - cena
  za 1 szt
- sporządzanie not korygujących bez  wysyłki pocztowej - cena   za 1 szt
- sporządzanie faktur VAT, Faktur korygujących VAT - cena
  za 1 szt (bez wysyłki pocztowej)


0,50 zł/szt 
od 50 zł/szt 

od 100 zł/szt 

150 zł/szt 

13 zł/szt 

10 zł/szt 

20 zł/szt 
9 Inne czynności:
 
 


Honorarium za przygotowanie stosownej dokumentacji i wniosków:
- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego - cena za 1 szt

- Zaświadczenie z ZUS - cena za 1 szt
- sporządzanie sprawozdań statystycznych - cena za 1 szt
[dla klientów z zawartą umową w cenie ryczałtu]
- sporządzanie innych pozostałych deklaracji i sprawozdań nie   wchodzących w zakres miesięcznej obsługi
  księgowej (PCC, PIT-36, PIT-8C, PIT-8A, Sprawozdania NBP,   Intrastat, ...)
50zł/szt + 
opł. urzędowe 
50 zł/szt 
50 zł/szt 

od 50 zł/szt + 
opł. urzędowe 
10 Załatwianie formalności w imieniu klienta  
 
Honorarium za zlecenie poza standardem usług określonych w umowie (księgowanie, deklaracje, ...), które wymagają osobistego zaangażowania pracownika naszego Biura w indywidualne sprawy Klienta polegające między innymi na reprezentacji przy załatwianiu wszelkich formalności w poszczególnych instytucjach i urzędach, w siedzibie Klienta, przy zgromadzeniach zarządu, wspólników, akcjonariuszy, przy kontroli skarbowej czy też przy badaniu bilansu i innych czynnościach wynosi:
- delegowanie pracownika w celu realizacji zlecenia w   indywidualnej sprawie Klienta - za każdą rozpoczętą godzinę
  delegowania pracownika
- każdorazowy dojazd i wyjazd w indywidualnej sprawie Klienta
  w celu realizacji zlecenia w obrębie miasta Warszawa
- każdorazowy dojazd i wyjazd w indywidualnej sprawie Klienta
  w celu realizacji zlecenia poza obszar naszego
  działania - honorarium ustalane jest na podstawie ewidencji   przebiegu pojazdu - opłata za każdy przejechany
  kilometr 0,80 zł/km + 50 zł
- w przypadku dalszych wyjazdów w celu realizacji
  zleceń - zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia i innych   kosztów poniesionych w celu realizacji zlecenia


150 zł 


50 zł 

0,80 zł/km 
+50 zł 

Jeśli są Państwo zainsteresowani przesłaniem oferty, lub mają Państwo pytania do naszego Biura Rachunkowego prosimy o skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO