Aktualności

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego

Badaniu za 2018 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność: [...]