Minimalne wynagrodzenie za pracę

 

Okres
1.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
Kwota wynagrodzenia 2.100 zł
Podstawa prawna
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1747)

Uwaga: Od 1 stycznia 2017 r. każdy pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy, w tym pracownik w okresie pierwszego roku pracy, ma prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego (przy uwzględnieniu proporcji tego wynagrodzenia do wymiaru etatu).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).

okres obowiązywania:
od  1.01.2018 do  31.12.2018