Grzywna za wykroczenie skarbowe

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna określona kwotowo. Orzeka ją sąd albo – w przypadku spełnienia określonych wymogów – uprawniony urzędnik w postępowaniu mandatowym. Sąd wymierza grzywnę w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Urzędnicy mają prawo ukarać grzywną nieprzekraczającą podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wymiar grzywny za wykroczenia skarbowe w 2018 r.

minimalna grzywna (1/10 × 2.100 zł) 210 zł
maksymalna grzywna (20 × 2.100 zł) 42.000 zł
mandat karny (do 2 × 2.100 zł) do 4.200 zł

Podstawa prawna: art. 48 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226).

okres obowiązywania:
od  1.01.2018 do  31.12.2018